Betonrenovatie

Betonrenovatie

Beton als zichtbare materie is in onze huidige manier van bouwen niet meer weg te cijferen.

Uiteraard beschadigd beton ontsiert onze bouwconstructies; en ook het andere nadeel daarvan is dat de veiligheid van gebruikers of toevallige voorbijgangers in gedrang kan komen hierdoor.

Hoe vangen we dit probleem aan;

Larevo Bvba herstelt balken, kolommen, plafonds, vloeren, balkons, dorpels, trappen, kroonlijsten, enz... en past bij een herstelling van beton volgende werkwijze toe :

  • onderzoek van het betonoppervlak naar aangetaste zones
  • afkappen van het beschadigd beton tot op de gezonde ondergrond
  • volledig blootleggen van de verroeste wapeningsstaven
  • vervangen of verstevigen van sterk aangetaste wapeningsstaven
  • ontroesten van de wapening en aanbrengen van een cementgebaseerde betonstaalbeschermer
  • reinigen van de ondergrond van de te herstellen gedeelten
  • herstellen van de oorspronkelijke vorm van het betonoppervlak d.m.v. een gemodificeerde hydraulische betonreparatiemortel, waarbij het echter onmogelijk is de tint en de oppervlaktestructuur van het oorspronkelijke beton volledig te imiteren.

Alle bovengenoemde handelingen worden bij ons uitgevoerd door ervaren en bekwame vakmensen en producten die momenteel bij de beste beschikbare behoren.

Foto's over Betonrenovatie